صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : چشمی که تو را مراقب خویش نبیند کور است.

مرتبط با این