صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

امام حسین (ع) می فرمایند : غافل گیر کردن بنده از جانب خداوند به این شکل است که به او نعمت فراوان دهد و توفیق شکرگزاری را از او بگیرد.

مرتبط با این