صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تنگ بستانک که در 120 کیلومتری شهر شیراز واقع شده است، به دلیل داشتن طبیعتی بکر و دست نخورده، نام بهشت گمشده را به خود اختصاص داده است.

موقیعت جغرافیایی بهشت گمشده شیراز یا همان بستانک به گونه ای است که با مساحت 15324 هکتار، در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت جای گرفته شده است و در گذشته مصارف آبی این بخش ها را در زمینه ی نوشیدن و کشاورزی تامین می کرد.

مرتبط با این