صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برخی‌ها هیچ حاضر نیستند منافع ملی را درک کنند/ همان اندازه‌ای که ما از حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم دشمن ما به همان اندازه خوشحال شد

پاسخ قدرتمندانه سپاه، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود

مرتبط با این