دکتر صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو پیام ، جزئیات تازه ای را از انفجار امروز بیروت بیان کرد.

دکتر صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو پیام ، جزئیات تازه ای را از انفجار امروز بیروت بیان کرد.

دکتر صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو پیام ، جزئیات تازه ای را از انفجار امروز بیروت بیان کرد.

ردیف 1188
موج FM، ردیف 104

شماره تلفن گویای رادیو پیام
27861010☎️

شماره سامانه پیامکی رادیو پیام
📲 300001047
برای ارسال تصاویر به آدرس👇مراجعه نمایید
‏📲 @pr.radiopayam

1399/05/15
|
14:13
دسترسی سریع