یك خفاش مسابقه NBA را به هم ریخت

واكنش جالب تماشاگران و عروسك تیم پس از شكار مهمان ناخوانده

ابتدا فریاد تماشاگران حاضر در سالن بازیكنان را متوجه این پرنده كرد و سپس عروسك تیم سن آنتونیو با یك وسیله وارد زمین شد تا خفاش را به دام بیندازد. گرفتن خفاش كه كار سختی به نظر می‌رسد درنهایت با موفقیت انجام شد و تماشاگران و بازیكنان را سرگرم كرد. عروسك تیم سن آنتونیو زمانیكه موفق به گرفتن خفاش شد مانند بازیكنانی كه گل به ثمر رسانده شادی جالبی از خود نشان داد.

1402/11/09
|
12:15
دسترسی سریع