حكایت ساخت تصنیف «بازهوای وطنم» از زبان استاد محمد رضا لطفی

استاد محمدرضا لطفی در این كلیف خاطره ساخت تصنیف بازهوای وطنم در دستگاه شور را تعریف می‌كند.

استاد محمدرضا لطفی-استاد شهیر تار- در یكی از اجراهای صحنه‌ای خود خاطره‌ای تعریف می‌كند از خلق فی البداهة تصنیف بازهوای وطنم.
ایشان توضیح می‌دهد كه این تصنیف پیش از آن در آواز افشاری اجرا شده بود و ایشان در محفلی خصوصی با استاد شجریان، به صورت فی البداهه، این تصنیف را در دستگاه شور اجرا كردند.

1400/10/07
|
12:08
دسترسی سریع