شعرخوانی استاد هوشنگ ابتهاج- غزل در میانِ علَم‌های سرنگون

در این كلیپ استاد ابتهاج غزل در میانِ علَم‌های سرنگون را دكلمه كرده‌اند.

در میانِ علَم‌های سرنگون
هرچند عمر در غم و حرمان گذاشتم.............هرگز دل از محبّتِ او برنداشتم

جان و دل است هیمة آن آتشی كه من.............همّت به زنده‌‌داشتنش برگماشتم

در داوِ عشق دستِ تهی نیست عذرِ مرد...........من از میانِ مدعیان جان گذاشتم

در خاك و خون میان علَم‌های سرنگون..............با رایتِ وفای تو سر بَرفراشتم

بیرون ز هرچه صورت بیداری است و خواب.............نقشی كه از خیالِ تو در دل نگاشتم

بی‌حاصل است فرصتِ فصلِ سیاه‌كار............سرسبز باد بذرِ امیدی كه كاشتم

عشقی بدست كردم و چون سایه در رهش.............صد ره سرم زدند و ز سر پای داشتم.
تهران، تیر 1386

1400/10/11
|
12:43
دسترسی سریع