چیه این عشق آصف آریا

خواننده : آصف آریا

چی شد تو كه مث چشمام بودی
به چشت نیومد كه دنیام بودی
همیشه تهِ ترسام بودی تو حرفام بودی
شبا از هر جا بر می گردم خونه
هنوز همه فكر و قلبم اونه
رگ خوابمو قشنگ میدونه
لابُد میدونه حالم چه نا میزونه

مگه چیه این عشق عشق
كه شبارو بیداری به عشقش
میمیری كسی بیاد اگه به چشمش
همیشه قَسمته اسمش

خیلی گشتم قلب من نبود هیشكی شبیت
بعد تو چشمای من اصن هیچ چی ندید
فك نمیكردم یه روز بیای عشقم بشی
تو باهام قهرم كنی میام منت كشی
مگه چیه این عشق عشق
كه شبارو بیداری به عشقش
میمیری كسی بیاد اگه به چشمش
همیشه قَسمته اسمش

1402/08/23
|
15:09
دسترسی سریع