باور نمیكنی

خواننده "محمد معتمدی"
ترانه"محمدمهدی سیار"
موزیك"فرید سعادتمند"

باور نمیكنی حال دل مرا یادی نمیكنی از عاشقت چرا
من دوست دارمت چون شب كه ماه را من میسرایمت چون دل كه آه را
چون دل كه آه را ...
چون اشك من گاهی قدم بر دیده ام نه دل برده ای باری بیا دلداریم ده
دیدار تو از این جهان وز آن جهان به ای نوبهارم چشم انتظارم
میگذرد یاد تو باز از سر من مثل نسیم
من كه ز رویایت خاطره ها دارم غیر تو این دل را دست كه بسپارم
دست كه بسپارم ...
باور نمیكنی حال دل مرا یادی نمیكنی از عاشقت چرا
من دوست دارمت چون شب كه ماه را من میسرایمت چون دل كه آه را
چون دل كه آه را ...

1402/11/23
|
10:30
دسترسی سریع