آخر بهار

ترانه "آخر بهار" با صدای مسیح و آرش

متن ترانه "آخر بهار": تا با صدای مسیح و آرش

دیدی آخر بهاره هنوز نیومدی تو سر قرارت
دلم یه بی قراره اون قلب با مرامت وابستگی نداره
دیدی قولتو یادت رفت و منم پاهام افتاد دنبالت
نمیام تو خوابت تو راحت خیالت
بهت میشه ثابت
با این حال بیدار باز تا صبح شالیزار هزار كار
داری ناز میای باز تا بیای بیجار كاش
كاری داشتی باهام كاش
لب بومم غروب اومد خستم از این همه منتظر موندن
به لب اومد رسید جونم شب به شب بنده من اشك به گونم
دل ما مثل گنجشك كوچیك گم میشه زودی كاش پیشش بودی
تنها نبود این دل بی تو پروانم تو پیله
هنوز داغ تو دل من تنور كاش بودی پهلوم
گفتی میسازی با یه لقمه نون اما دیگه دیره
دلم داره میره
با این حال بیدار باز تا صبح شالیزار هزار كار
داری ناز میای باز تا بیای بیجار كاش

1403/04/03
|
08:55
دسترسی سریع