نگران نباش عزیزم

ترانه "نگران نباش عزیزم" با صدای حمید حامی

متن ترانه:

نگران نباش عزیزم ما دیگه تنها نمیشیم
ما دیگه تا دنیا دنیاست لحظه ای جدا نمیشیم
نگران نباش عزیزم شادیمون تموم نمیشه
اینكه دستاتو گرفته با تو میمونه همیشه
نگران نباش عزیزم شادیمون تموم نمیشه
نگران نباش كه مردت با تو میمونه همیشه
تا زمانی كه من و تو پای همدیگه بمونیم
میتونیم كه لحظه های تلخ و سختو بگذرونیم
نگران نباش و بازم به دل زندگی برگرد
خاطره های گذشته منو بیشتر عاشقت كرد
نباید دیگه به یاد لحظه های رفته باشیم
نگران نباش عزیزم ما دیگه جدا نمیشیم
ما دیگه جدا نمیشیم ...
كسی فردارو ندیده اینكه دلتنگی نداره
اگه روزی ابر غصه تو دلامون پا بذاره
نگران نباش عزیزم از گذشته ای كه دیدیم
من و تو انگار یه قرنه كه به همدیگه رسیدیم
به چشای من نگاه كن دیگه تنهات نمیذارم
طاقت حتی یه لحظه دوری از تورو ندارم

1403/04/20
|
10:58
دسترسی سریع