صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

امام حسین (ع) می فرمایند : سزاوار نیست که مومن، گناهکاری را ببیند و او را از گناه باز ندارد.

مرتبط با این