دکتر وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند ، در گفتگو با رادیو پیام

دکتر وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند ، در گفتگو با رادیو پیام از تحویل 45٠٠ واحد مسکونی طرح های مسکن مهر و اقدام ملی به متقاضیان تا پایان مردادماه خبر داد .

دکتر وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند ، در گفتگو با رادیو پیام از تحویل 45٠٠ واحد مسکونی طرح های مسکن مهر و اقدام ملی به متقاضیان تا پایان مردادماه خبر داد .


موج AM ، ردیف 1188
موج FM، ردیف 104

شماره تلفن گویای رادیو پیام
27861010☎️

شماره سامانه پیامکی رادیو پیام
📲 300001047
برای ارسال تصاویر به آدرس👇مراجعه نمایید
‏📲 @pr.radiopayam

1399/05/21
|
14:08
دسترسی سریع