معاون وزیر آموزش و پرورش تشریح كرد ضرورت ارتقاء كیفیت آموزشی مدارس دولتی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت ارتقاء كیفیت آموزشی با اولویت مدارس دولتی تاكید كرد و گفت: مشاركت و همكاری والدین در مدیریت مدرسه به بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی و تربیتی منجر می‌شود.

1402/05/18
|
09:52
|

محمد مهدی كاظمی در نشست مشترك شورای معاونین اداره كل و روسای مناطق 21گانه آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، اظهاركرد: رویكرد ستاد بازگشایی مدارس در مهر امسال ارتقاء كیفیت آموزش با اولویت قرار دادن مدارس عادی دولتی است.

وی افزود: برای ارتقای كیفیت آموزش مدارس عادی دولتی در گام اول، توانمندسازی مدیر و معاون مدرسه مهم است و باید در این راه از ظرفیت جوانان مومن، انقلابی، شجاع و خلاق برای مدیریت مدارس عادی دولتی بهره برد.

كاظمی ادامه داد: مهم‌ترین فردی كه در تحول مدرسه نقش تعیین كننده‌ای دارد، مدیر مدرسه است و به همین خاطر انتخاب و انتصاب مدیران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ضروت جلب مشاركت در امور مدرسه، بیان كرد: جلب مشاركت و همكاری والدین در تمام ابعاد مدیریتی مدرسه قطعا در بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی و تربیتی مدرسه موثر است.

كاظمی تصریح كرد: برگزاری رویداد الف تا یك اتفاق عظیم در مجموعه آموزش و پرورش بود و با هدف اشتراك گذاری تجربه‌های موفق مدیران و معلمان برگزار شد.

معاون آموزش متوسطه بیان كرد: هدف نهایی رویداد «الف تا» تكثیر و اشاعه الگوهای موفق آموزشی بود و این رویداد محلی شد تا معلمان و مدیران ما بتوانند ایده‌های خود را اجرایی كنند.

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان افزود: این رویداد نمایشی اثربخش از آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و معلمان برای عموم بود. همچنین اثبات شد كه تحول فقط بر روی كاغذ نیست و می‌توان در محروم‌ترین مناطق و استان‌ها تحول را در مدارس ایجاد كرد.

دسترسی سریع