همه ایرانیان داخل كشور می‌توانند سهم مساوی از یارانه‌ انرژی داشته باشند

كمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه ایرانیان داخل كشور موافقت كرد.

1402/08/28
|
07:34
|

اعضای كمیسیون تلفیق در جلسه عصر این كمیسیون با ماده 31 لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند.
بر اساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم كند.
این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود.
در ماده 31 لایحه برنامه هفتم آمده است:
به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آئین نامه اجرایی كه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساكن در كشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
توزیع عادلانه یارانه بنزین
این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس 14 سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندكردن یارانه‌ها نیز به دولت‌ها اجازه توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های كشور را داده بودند.
به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن بر اساس شماره ملی و متناسب با بعد خانوار و ایجاد امكان مبادله آن به دست مردم را به عنوان یكی از مهم‌ترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذكر كرده است.

دسترسی سریع