مرعشی: از مردم برای شركت درانتخابات دعوت می كنیم.

دبیر حزب كارگزاران سازندگی گفت: ما برای تهیه لیست نامزدها در تهران با علی مطهری همكاری داشتیم و به ایشان مشورت دادیم.

1402/12/08
|
11:52
|

سید حسین مرعشی با اشاره به بیانیه برخی اصلاح طلبان در رابطه با ارائه نكردن لیست انتخاباتی بیان كرد: آنها بیانیه دادند و بیانیه شان را بخوانید.
مرعشی گفت: حزب كارگزاران در حوزه هایی كه نامزد تایید صلاحیت شده اصلاح طلب داشته باشد، كاندیدا معرفی می كند.
وی بیان كرد: در حوزه های انتخابیه كشور در قالب حزب كارگزاران سازندگی و در حوزه هایی كه كاندیدای تایید صلاحیت شده وجود داشته باشد كه صلاحیت آنها را تایید كنیم، مسئولیت آنها را در قبال مردم بپذیریم و سابقه اصلاح طلبی یا عضویت در یكی از احزاب اصلاح طلب را داشته باشد، كاندیدا معرفی خواهیم كرد.
دعوت از مردم
مرعشی با بیان اینكه مردم را دعوت می كنیم برای تحول در روند توسعه و سازندگی كشور در انتخابات شركت كنند تصریح كرد: در استان كرمان از 10 كرسی نمایندگی مجلس، 9 كرسی رقابتی است و ما كاندیدا داریم.
دبیر حزب كارگزاران سازندگی بیان كرد: در قالب حزب جمعیت توسعه و آزادی استان كرمان(تاك)، برای 9 كرسی رقابت خواهیم داشت.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روز 11 اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
استان كرمان در 9 حوزه انتخابیه، 10 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.دسترسی سریع