تسویه تاریخی مطالبات مراكز درمانی برای نخستین بار

برای نخستین بار سازمان تامین اجتماعی تمامی بدهی مراكز درمانی را تسویه و به روز كرد.

1403/04/02
|
09:51
|

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان در اقدامی كم نظیر، با پرداخت 23 هزار میلیارد تومان به طرف‌های قرارداد، نه تنها تمامی مطالبات معوقه از ماه‌های پیش را پرداخت كرد؛ بلكه 60 درصد پیش پرداخت اسنادی كه هنوز رسیدگی نشده را هم واریز كرد.
آقای میر هاشم موسوی گفت: تمام اسناد رسیدگی شده و به روز دانشگاه‌ها، مراكز درمانی، دارویی و دیالیز را در این پرداخت تسویه شد. وی افزود: 12 هزار میلیارد تومان طلب دانشگاهها، 5 هزار میلیارد تومان مطالبات دارویی، یك هزار و 350 میلیارد تومان مطالبات مراكز دیالیز و 280 میلیارد تومان مطالبات پزشك خانواده و 4 هزار و 400 میلیارد تومان مطالبات بخش خصوصی پرداخت شد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در این تسویه تاریخی، در برخی موارد قانون بصورت كامل اجرا و و در برخی دیگر پرداخت‌ها فراتر از قانون انجام شد و این روال تداوم می‌یابد.
بر اساس قانون سازمان‌های بیمه گر تا یك ماه پس از دریافت اسناد باید 60 درصد و تا 3 ماه كل مبلغ را تسویه كنند امری كه در دو دهه اخیر اتفاق نیفتاده و همواره این موضوع از چالش‌های اساسی نظام سلامت به شمار می‌رفت و گاه تا 18 ماه، دریافت مطالبات مراكز درمانی با تاخیر پرداخت می‌شد.

دسترسی سریع