فروش فوق العاده 152 هزار خودرو تا پایان سال

کمیته خودرو با فروش فوق العاده 152 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال موافقت کرد.

1399/06/26
|
13:08

فروش فوق العاده 152 هزار خودرو تا پایان سال
کمیته خودرو با فروش فوق العاده 152 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال موافقت کرد.

152 هزار خودرو در طرح فروش فوق العاده تا پایان سال به نقل از وزارت صمت؛ در کمیته خودرو با توجه به ضرورت تأمین ارز از روش‌های مختلف برای تولید حداکثری خودرو به منظور افزایش عرضه و ایفای تعهدات، اجرایی سازی تبصره 2 ماده (یک) بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای صنعت خودروسازی مورد موافقت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
در این کمیته با هدف افزایش عرضه خودرو مقرر شد با توجه به برنامه تولید شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب 110 هزار دستگاه و 42 هزار دستگاه (در مجموع 152 هزار دستگاه) به طور متوسط ماهیانه به ترتیب 18 هزار و 7 هزار دستگاه (در مجموع 25 هزار دستگاه) تا تحویل ظرف 3 ماه فروش فوق العاده انجام دهند.
تعهدات این شرکت‌ها با در نظر گرفتن مصوبه 60 درصد تولید به تعهدات معوق و 40 درصد تولید به انواع فروش، مورد تصویب قرار گرفت.

افزایش مهلت پرداخت وجه پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی به 5 روز
همچنین برای واقعی سازی تقاضا مقرر شد در طرح‌های آتی فروش فوق العاده 10 درصد از قیمت خودرو‌ها به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت شود.
مهلت واریز وجه پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی نیز در این کمیته از 72 ساعت فعلی به 120 ساعت معادل 5 روز افزایش یافت.

دسترسی سریع