اختلال فنی در سامانه سوخت

توضیحات فروزنده مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت

1400/08/04
|
14:25

مشکل پیش آمده در سامانه سوخت مربوط به سامانه کارت سوخت وزارت نفت است که باعث به وقفه افتادن استفاده از آن شده است.
شرکت پخش فرآورده های نفتی در تلاش است تا منشع اصلی مشکل را پیدا کنند وآن را رفع نماید.
مردم نگران سهمیه سوخت نباشند چون سیستم به صورت آفلاین هست و سهمیه سوختشان حفظ خواهد شد و مشکلی برای آن پیش نمی آید.
امکان استفاده از بنزین با قیمت آزاد در جایگاه های سوخت فراهم آمده است و تا حل مشکل به طور کامل این امکان برقرار می باشد.

دسترسی سریع