كارمندان و بازنشستگان متقاضی وام چند روز صبر كنید

با دستور امروز رئیس جمهور همه بانك‌های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی كه حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیلات 50 و 100 میلیون تومانی پرداخت خواهند كرد.

1400/10/28
|
09:48
|

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره حذف ضامن از تسهیلات خرد بانكی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانك مركزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانك‌های دولتی تكلیف خواهد شد تا با اتكا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و كسانی كه سوابق آن‌ها ثابت كند كه توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.

وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی‌ها، چند ماه بعد برای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیز نظام اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد.

همچنین، یاسر مرادی كارشناس امور بانكی در یك برنامه تلویزیونی اظهار كرد: با دستور امروز رئیس جمهور همه بانك‌های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی كه حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیلات 50 و 100 میلیون تومانی پرداخت خواهند كرد.

وی افزود: این دستور احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

گفتنی است كه در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانك‌ها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی_سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر 100 میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، كسی كه كارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش كند.

دسترسی سریع