معاون وزیر كشور: رانندگان تاكسی‌های شهری واكسن كرونا نزنند، تعلیق می شوند


میراحمدی، رئیس كمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری كرونا:
حدود 95 درصد كاركنان دولت واكسینه شده‌اند و باید سازمان اداری و استخدامی كشور به عنوان متولی نظارت بر این طرح مرتب از دستگاه‌های مختلف گزارش اجرای طرح را بگیرد.

1400/10/28
|
11:13
|
مقرر شده كه همه رانندگان تاكسی‌های شهری واكسن تزریق كرده و در صورت عدم رعایت این اصل و مشخص نبودن وضعیت بیماری‌شان، پروانه فعالیت‌شان تعلیق شود.

از آمار 130 هزار واكسینه نشده در حوزه حمل و نقل درون‌شهری با پیامك‌ها و اخطار‌های ارسال شده بیش از 20 هزار نفر طی هفته‌های اخیر اقدام به تزریق واكسن كرده‌اند.

دسترسی سریع