نهمین و آخرین جلسه آموزش گزارشگری و مستند سازی

آخرین جلسه از دوره آموزش گزارشگری و خبرنگاری كوله پشتی ویژه اعضای «باشگاه همصدا» رادیو پیام و رادیو آوا

آخرین جلسه از دوره آموزش گزارشگری و خبرنگاری كوله پشتی ویژه تقدیم شما می شود .

1403/02/26
|
08:07
دسترسی سریع