حكایت ساخت موسیقی عنوان بندی سریال روزی روزگاری از زبان استاد فخرالدینی

در این كلیپ استاد فخرالدینی حكایت ساخته شدن عنوان بندی سریال روزی روزگاری را روایت می‌كند.

استاد فرهاد فخرالدینی- خالق بسیاری از موسیقی متن‌های جاودان سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی- در بیشتر آثارشان از نشانه‌هایی الهام می‌گیرد برای ساختن موسیقی متن اثر.
ایشان این بار از دویدن اسبی كه در عنوان‌بندی سریال روزی روزگاری می‌دود، سخن می‌گوید كه چگونه ریتم موسیقی ایشان را شكل داد.

1400/10/06
|
09:58
دسترسی سریع