اجرای استاد لطفی به یاد بنان

اجرای استاد محمدرضا لطفی به یاد استاد غلامحسین بنان در شهر رم

استاد محمدرضا لطفی در این اجرا كه سال 1987 در شهر رم برگزار شد، به یاد استاد غلامحسین بنان نواختند و خواندند كه در این كلیپ بخش كوتاهی از این اجرا را می بینیم.
در این اجرا محسن كثیرالسفر با تمبك استاد لطفی را همراهی كرده اند.
گفتنی است دوستداران و شاگردان استاد لطفی به یاد ایشان در هفتاد و پنجمین سال تولد استاد محمد رضا لطفی مستندی به نام لطف ساز ساختند كه این كلیپ در بخشی از آن آمده است.

1400/10/20
|
10:28
دسترسی سریع